Skip to main content

Statistická syntéza indikátorů kvality života – návrh tvorby indexu v evropských regionech

Macků, K., & Voženílek, V. (2019). Statistická syntéza indikátorů kvality života – návrh tvorby indexu v evropských regionech. Geographia Cassoviensis, 13(2). https://doi.org/10.33542/GC2019-2-06
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi SCOPUS (Jrec)
  • Rok vydání:
    2019
Autoři: