Star and Polyline Glyphs in a Grid Plot and on a Map Display: Which Perform Better?

Rok vydání
2017
Počet stran:
20
Citace
Opach, T., Popelka, S., Dolezalova, J., Rod, J.K. (2018) Star and polyline glyphs in a grid plot and on a map display: which perform better? Cartography and Geographic Information Science, 45(5), 400-419. doi:10.1080/15230406.2017.1364169

Autoři:

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise