Spatial aspects of waste collection in GIS. (Prostorové aspekty svozu komunálního odpadu v prostředí GIS)

Rok vydání
2010
Citace
Heisig, J., Voženílek, V., Kostkan, V., Laciná J., Hekera, P., Mazalová M.(2010): Spatial aspects of waste collection in GIS. (Prostorové aspekty svozu komunálního odpadu v prostředí GIS) .LOGI 2010: Conference Proceedings Pardubice : Univerzita Pardubice, 285-297s.ISBN 978-80-7399-205-7.