Spatial analyses of epidemiological data: Case study in Olomouc Region

Rok vydání
2012
Citace
MAREK, L., PÁSZTO, V., TUČEK, P. (2012): Spatial analyses of epidemiological data: Case study in Olomouc Region .SGEM 2012 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrenceConference, Proceedings Volume II, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 8s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012 

Autoři:

Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Odborný asistent

Kategorie

Článek ve sborníku z konference