Skip to main content

Slepé mapy ve výuce zeměpisu

Sedlák, P. , Voženílek, V.(2000): Slepé mapy ve výuce zeměpisu .In: Wahla, A. (ed), Učebnice geografie 90.let. Sborník příspěvků z konference Učebnice geografie 90.let v Ostravě Ostrava, Ostravská univerzita, 179-183s.80-7042-798-1 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2000
Autoři: