School atlas eye-tracking experiment - comparison of students and their teacher

Rok vydání
2020
Citace
Beitlova, M., Popelka, S. (2020) School atlas eye-tracking experiment - comparison of students and their teacher, SIG 27 Conference

Autoři:

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník

Kategorie

Článek ve sborníku z konference