ScanGraph: A novel scanpath comparison method using graph cliques visualization

Rok vydání
2016
Citace
Dolezalova, J., & Popelka, S. (2016). ScanGraph: A novel scanpath comparison method using graph cliques visualization. Journal of Eye Movement Research, 9(4), 13. doi:10.16910/jemr.9.4.5

Autoři:

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise