Rich Internet Application pro podporu rozhodovacích procesů Integrovaného záchranného systému

Vydavatelství:
Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání
2015
ISBN:
978-80-244-4805-3
Počet stran:
161
Citace
Nétek, Rostislav (2015): Rich Internet Application pro podporu rozhodovacích procesů Integrovaného záchranného systému, monografie, ISBN 978-80-244-4805-3, 162 str.

Monografie vychází z disertační práce autora obhájené v červnu 2015 na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním tématem je hodnocení a implementace nejmodernějších geoinformačních technologií a postupů pro podporu rozhodovacích procesů krizového managementu. Práce řeší technologické, datově­obsahové, uživatelské i obecně­organizační aspekty, přináší pohled na nedostatky tzv. předcházející generace včetně návrhu možných řešení. Za inovativní autorské přínosy lze považovat definici WebGIS 2.0, vlastní koncept klienta Crismapp, aplikace frameworku See­Think­Do do oblasti krizového mapování a Maslowovy pyramidy jako analytického hodnotícího nástroje. Na základě připomínek a návrhů členů HZS vznikla série reálných aplikací pro nasazení v s cílem zefektivnění nasazení složek IZS. Snahou autora bylo aplikovat nejnovější trendy a poznatky nejen z oboru geoinformačních systémů a přidružených technologií, ale i metody obecného webdesignu.