Skip to main content

Prostorová data v rozhodovacích procesech při územním plánování terciérních aktivit

Szczyrba, Z., Voženílek, V.(1999): Prostorová data v rozhodovacích procesech při územním plánování terciérních aktivit .In: Voženílek, V. (ed.), Integrace prostorových dat. Sborník příspěvků z konference “Integrace prostorových dat Olomouc, Vydavatelství UP Olomouc, 154-164s. 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    1999
Autoři: