Přírodní hodnoty a stupeň odpřírodnění moravských řek - tvorba počítačových tématických map

Rok vydání
1995
Citace
Štěrba, O., Samsonová, P., Voženílek, V.(1995): Přírodní hodnoty a stupeň odpřírodnění moravských řek - tvorba počítačových tématických map .In: Voženílek, V. (ed.): Zpracování digitálních dat v GIS a digitální kartografii. Sborník referátů kartografického sympozia Olomouc 95 Olomouc, 94-96s.