Skip to main content

Příprava učitelů geografie pro práci s geografickými informacemi prostřednictvím výpočetní techniky

Voženílek, V.(1996): Příprava učitelů geografie pro práci s geografickými informacemi prostřednictvím výpočetní techniky .In: Wahla, A. (1996): Profesní příprava učitelů geografie „nové generace“ [Závěrečná zpráva z řešení grantového úkolu v roce 1996] Ostrava, PřF OU, 72-82s. 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    1996
Autoři: