Příprava učitelů geografie pro práci s geografickými informacemi prostřednictvím výpočetní techniky

Rok vydání
1996
Citace
Voženílek, V.(1996): Příprava učitelů geografie pro práci s geografickými informacemi prostřednictvím výpočetní techniky .In: Wahla, A. (1996): Profesní příprava učitelů geografie „nové generace“ [Závěrečná zpráva z řešení grantového úkolu v roce 1996] Ostrava, PřF OU, 72-82s. 

Autoři:

Kategorie

Ostatní