Příprava kartografů na vysokých školách v české republice

Rok vydání
1997
Citace
Voženílek, V.(1997): Příprava kartografů na vysokých školách v České republice .Geodetický a kartografický obzor, 8-9/97 Praha, 191-195s.