Prevence GVHD a výsledky alogenních transplantací krvetvorných kmenových buněk (retrospektivní analýza).

Rok vydání
2010
Citace
Raida Luděk, Faber Edgar, Vondráková Jana, Rusiňáková Zuzana, Indrák Karel, Tuček Pavel(2010): Prevence GVHD a výsledky alogenních transplantací krvetvorných kmenových buněk (retrospektivní analýza). .Transfuze a hematologie dnes ČLS, OHDs.1213-5763