Pohyb městské populace a jeho kartografická vizualizace

Rok vydání
2007
Citace
Vondráková, A.(2007): Pohyb městské populace a jeho kartografická vizualizace .Sborník referátů z konference GISáček 2007 VŠB-TU Ostrava, s.