Počítačová interpolace předkvartérního povrchu

Rok vydání
1995
Citace
Gardziel, Z., Voženílek, V.(1995): Počítačová interpolace předkvartérního povrchu .In: Voženílek, V. (ed.): Zpracování digitálních dat v GIS a digitální kartografii. Sborník referátů kartografického sympozia Olomouc 95 Olomouc, 17-19s.