Počítače v zeměpise

Rok vydání
1992
Citace
Voženílek, V.(1992): Počítače v zeměpise .Geografické rozhledy, 1, 2-3 Praha, s.