On Spatial Entropy in Geographical Data

Rok vydání
2009
Citace
PÁSZTO, V., TUČEK, P., VOŽENÍLEK, V(2009): On Spatial Entropy in Geographical Data . Sborník příspěvků 16. Konference GIS OSTRAVA, 10s.