Olomouc - Possibilities of geovisualiation of the historical city

Rok vydání
2011
Citace
Popelka, S., Brychtová, A.(2011): Olomouc - Possibilities of geovisualiation of the historical city .Geoinformatics FCE CTU, Volume 6 Geoinformatics, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, 267 - 274s.ISSN 1802-2669 

Autoři:

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník

Kategorie

Článek v recenzovaném časopise