Modelování růstových podmínek lesů v České republice

Vydavatelství:
Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání
2012
ISBN:
978-80-244-3306-6
Počet stran:
310
Citace
Samec P., Tuček P., Bojko J., Janoška Z., Rychtecká P., Hájek F., Zapletal M., Sirota I., Mikloš L., Mlčoušková P., Zeman M., Smejkal J., Mach S., Pod(2012): Modelování růstových podmínek lesů v České republice .UPOL UPOL, 310s.978-80-244-3306-6

K mapování charakteru přírodních podmínek jsou v současnosti zpravidla využívány různé typy ekologických zonací. Ekologické zonace suchozemské krajiny jsou řešeny na principech zjištění a zobrazení prostorových vztahů mezi různými fyzikálními, fyzikálně-chemickými nebo chemickými veličinami. Publikace se zaměřuje na aplikace fuzzy modelování vztahů mezi současným růstovými podmínkami a stavem lesů. Dosud neobvyklým způsobem jsme tak popsali odchylky mezi současným stavem krajiny a optimálním