Modeling of soil erosion hazards as a response of land use changes

Rok vydání
2000
Citace
Voženílek, V., Demek, J.(2000): Modeling of soil erosion hazards as a response of land use changes .Geografie - Sborník ČGS, 105, č.2 Academia, Praha, 166 - 176s.