Skip to main content

Mentální mapa a mentální prostorové představy

Voženílek, V.(1997): Mentální mapa a mentální prostorové představy .Geodetický a kartografický obzor, 2/97 Praha, 62-70s. 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    1997
Autoři: