Mentální mapa a mentální prostorové představy

Rok vydání
1997
Citace
Voženílek, V.(1997): Mentální mapa a mentální prostorové představy .Geodetický a kartografický obzor, 2/97 Praha, 62-70s. 

Autoři:

Kategorie

Ostatní