Mapa roku - soutěž Kartografické společnosti čR

Rok vydání
2001
Citace
Voženílek, V.(2001): Mapa roku - soutěž Kartografické společnosti ČR .Sborník příspěvků 14. kartografické konference "Úloha kartografie v geoinformační společnosti Plzeň, ZČU Plzeň, CD-ROMs.