Kartografické hodnocení Školního atlasu české republiky (Kartografie Praha, a.s.)

Rok vydání
2001
Citace
Voženílek, V.(2001): Kartografické hodnocení Školního atlasu České republiky (Kartografie Praha, a.s.) .Sborník příspěvků 14. kartografické konference "Úloha kartografie v geoinformační společnosti Plzeň, ZČU Plzeň, CD-ROMs.