Kartografická vizualizace služeb speciálně pedagogických center na webu

Rok vydání
2011
Citace
Brychtová, A., Harbula, J., Voženílek, V.(2011): Kartografická vizualizace služeb speciálně pedagogických center na webu .Zborník referátov 19. kartografickej konferencie Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 221s.ISBN 978-80-89060-19-1