Kartografická společnost české republiky

Rok vydání
2001
Citace
Voženílek, V.(2001): Kartografická společnost České republiky .Sborník příspěvků 14. Kartografické konference "Úloha kartografie v geoinformační společnosti Plzeň, ZČU Plzeň, CD-ROMs.