Kartografická sémiologie v moderním typu 3D tyflomap a její vnímání uživateli

Rok vydání
2012
Citace
Vondráková, A.(2012): Kartografická sémiologie v moderním typu 3D tyflomap a její vnímání uživateli .Speciální pedagogika Univerzita Karlova v Praze, 1-12s.1211-2720