Informační zisk a entropie v kartografické tvorbě

Rok vydání
2009
Citace
PÁSZTO, V., TUČEK, P(2009): Informační zisk a entropie v kartografické tvorbě . Kartografické listy, 10s. 

Autoři:

Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Odborný asistent

Kategorie

Článek v recenzovaném časopise