ImGo: A Novel Tool for Behavioral Impulsivity Assessment Based on Go/NoGo Tasks

Rok vydání
2021
Citace
Šašinka, Č., Lacko, D., Čeněk, J., Popelka, S., Ugwitz, P., Ř, H.,Fabianová, M., Šašinková, A., Brančík, J., Jankovská, M., (2021) ImGo: A Novel Tool for Behavioral Impulsivity Assessment Based on Go/NoGo Tasks, Psychological Reports, August 2021

Autoři:

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise