Skip to main content

GIS and Cartography for Bioclimatological Research: Atlas of Phenological Conditions of Czechia

Vávra, A., Vondráková, A., Hájková, L., Voženílek, V.(2012): GIS and Cartography for Bioclimatological Research: Atlas of Phenological Conditions of Czechia . SGEM Conference Proceedings, 1-1s.1314-2704 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2012
Autoři: