GIS and Cartography for Bioclimatological Research: Atlas of Phenological Conditions of Czechia

Rok vydání
2012
Citace
Vávra, A., Vondráková, A., Hájková, L., Voženílek, V.(2012): GIS and Cartography for Bioclimatological Research: Atlas of Phenological Conditions of Czechia . SGEM Conference Proceedings, 1-1s.1314-2704