Skip to main content

Geomorfologické poměry listu Základní mapy Nové Město nad Metují 14-11 ve Východních čechách

Demek, J., Kopecký, J., Létal, A., Vítek, J., Voženílek, V.(1999): Geomorfologické poměry listu Základní mapy Nové Město nad Metují 14-11 ve Východních Čechách .Sborník prací PdF MU, Geografie XI, část B, sv. 145, řada přírodních věd č. 22 Masarykova univerzita v Brně, 235-379s. 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    1999
Autoři: