Geomorfologické poměry listu Základní mapy Nové Město nad Metují 14-11 ve Východních čechách

Rok vydání
1999
Citace
Demek, J., Kopecký, J., Létal, A., Vítek, J., Voženílek, V.(1999): Geomorfologické poměry listu Základní mapy Nové Město nad Metují 14-11 ve Východních Čechách .Sborník prací PdF MU, Geografie XI, část B, sv. 145, řada přírodních věd č. 22 Masarykova univerzita v Brně, 235-379s.