Geomorfologické mapování s využitím GPS

Rok vydání
2001
Citace
Voženílek, V.(2001): Geomorfologické mapování s využitím GPS .Sborník příspěvků konference GIS Ostrava 2001 Ostrava, CD-ROMs.