Geoinformatika – nový vítr do plachet geografie

Rok vydání
2003
Citace
Novotná, M., Voženílek, V.(2003): Geoinformatika – nový vítr do plachet geografie . Geografické rozhledy, roč. 12, č. 4/2002-2003, příloha Orbis Pictus, s. 

Autoři:

Kategorie

Ostatní