Geoinformační aspekty modelování eroze půdy

Rok vydání
1999
Citace
Voženílek, V.(1999): Geoinformační aspekty modelování eroze půdy .n: Voženílek, V. (ed.), Integrace prostorových dat. Sborník příspěvků z konference “Integrace prostorových dat” v Olomouci Vydavatelství UP Olomouc, 208-232s.