Geografické informační systémy I

Vydavatelství:
Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání
2000
ISBN:
80-7067-802-X
Počet stran:
173
Citace
Voženílek 2000: Geografické informační systémy I

Skriptum je koncipováno jako učební text pro výuku předmětu Geografické informační systémy. První díl je věnovaný pojetí, historii a základním komponentům GISů. Pojednává o prostorových datech, jejich modelech a o organizační struktuře GISu. (dotisk 1. vyd.)