Fuzzy approach of rural and urban areas delimitation modeling in GIS

Rok vydání
2012
Citace
PÁSZTO, V., MAREK, L., SEDONÍK, J. (2012): Fuzzy approach of rural and urban areas delimitation modeling in GIS .SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConfrenceConference, Proceedings Volume II, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 8s.ISSN 1341-2704, DOI: 10.5593/sgem2012 

Autoři:

Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Odborný asistent

Kategorie

Článek ve sborníku z konference