Free and open source v geoinformatice

Rok vydání
2018
ISBN:
9788024452913
Citace
Nétek R., Burian T. (2018) Free and open source v geoinformatice. Univerzita Palackého v Olomouci. 118s. ISBN: 9788024452913

Autoři:

RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.
Odborný asistent
Mgr. Tomáš Burian
Doktorand (interní)

Kategorie

Odborná kniha/kapitola v ostatním jazyce

První část skript se věnuje problematice otevřeného softwaru a jeho pozice oproti softwaru proprietárnímu. Jsou popisovány různé používané licence a z nich plynoucí důsledky, krátce je nastíněna historie hnutí. V druhé logické části je uveden komentovaný seznam otevřeného softwaru používaného pro GIS/GIT jak na desktopu, tak na serverech a ve webovém prostředí.