Fractal Dimension Calculation for CORINE Land-Cover Evaluation in GIS - A Case Study

Rok vydání
2011
Citace
Vít Pászto, Lukáš Marek, Pavel Tuček(2011): Fractal Dimension Calculation for CORINE Land-Cover Evaluation in GIS - A Case Study .DATESO2011 VŠB-TU Ostrava, 186-195s. 

Autoři:

Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Odborný asistent

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise