Eye-tracking Study on Different Perception of 2D and 3D Terrain Visualisation

Rok vydání
2013
Citace
Popelka, S., Brychtová, A.(2013): Eye-tracking Study on Different Perception of 2D and 3D Terrain Visualisation .The Cartographic Journal Vol. 50 No. 3 Maney Publishing, 240-246s.ISSN: 1743-2774 

Autoři:

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise