Eye-tracking analysis of the influence of relief shading on finding labels on tourist maps

Rok vydání
2018
Citace
Popelka, S. (2018): Eye-tracking analysis of the influence of relief shading on finding labels on tourist maps. Geografie, 123, 3, 353–378.

Autoři:

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise