Skip to main content

Eye-tracking a jeho využití při hodnocení map

Stanislav Popelka, Alžběta Brychtová, Vít Voženílek(2012): Eye-tracking a jeho využití při hodnocení map .Geografický časopis Geografický ústav SAV, 71-87s.ISSN 0016-7193 
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi SCOPUS (Jrec)
  • Rok vydání:
    2012
Autoři: