Evaluation of quality of life - more than an economic issue

Rok vydání
2017
ISBN:
978-80-7455-060-7
Citace
MACKŮ, Karel (2017). Evaluation of quality of life - more than an economic issue. In: International day of science: Economics, management, innovation. Olomouc, s. 156-163. ISBN 978-80-7455-060-7.

Autoři:

Mgr. Karel Macků, Ph.D.
Odborný asistent

Kategorie

Článek ve sborníku z konference