Evaluace digitálních modelů reliéfu metodami statistické analýzy

Rok vydání
2009
Citace
Svobodová, J., Tuček, P., Ondráčková, J. (2009): Evaluace digitálních modelů reliéfu metodami statistické analýzy . Geodetický a kartografický obzor, 10s.