Eroze půdy a modely jejího hodnocení

Rok vydání
1998
Citace
Voženílek, V.(1998): Eroze půdy a modely jejího hodnocení .GeoInfo, 2/98 Ostrava, 34-35s.