Skip to main content

Environmentální databáze v krajinně-ekologickém hodnocení

Nováček, P., Voženílek, V.(1995): Environmentální databáze v krajinně-ekologickém hodnocení .: Voženílek, V. (ed.): Zpracování digitálních dat v GIS a digitální kartografii. Sborník referátů kartografického sympozia Olomouc 95 Olomouc, 59-63s. 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    1995
Autoři: