Digitální zpracování obrazu. Systém Idrisi32 Release Two

Vydavatelství:
Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání
2006
ISBN:
80-2441538-0
Počet stran:
85
Citace
SEDLÁK, Pavel a Ondřej HOBZA. Digitální zpracování obrazu: systém Idrisi32 Release Two. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 85 s. ISBN 80-244-1538-0.

Skriptum představuje text spojující prvky učebnice a počítačové příručky (manuálu). Poskytuje základní informace o dálkovém průzkumu Země a digitálním zpracování obrazu, simuluje řešení vybraných úloh a nastiňuje možné aplikace v geografii. Text obsahuje soubor 10 praktických cvičení se systémem Idrisi32 Release Two.