Digitální data v modelování sesuvů s využitím Registru svahových deformací Geofondu čR

Rok vydání
1997
Citace
Voženílek, V.(1997): Digitální data v modelování sesuvů s využitím Registru svahových deformací Geofondu ČR .Geografie - Sborník ČGS, 102, č. 4 Academia, Praha, 254-269s.